Hỗ Trợ trực tuyến
  • 046 2929 502
  • fs@firestar.com.vn
  • firestar35430882
  • thanh082277

Thiết Bị Nhà Bếp Châu Âu Romal>>Máy hút mùi

Máy hút mùi RH-60B

2.590.000VNĐ

Máy hút mùi RH-701GI

5.380.000VNĐ

Máy hút mùi RH-722Inox

2.790.000 VNĐ

 

sua may han

sua may han

sua may han dien tu

may han

may han hong ky

may han dien

may han tig

may nen khi truc vit

may nen khi

may nen khi truc vit airman

may nen khi truc vit mitsuiseiki