Hỗ Trợ trực tuyến
  • 046 2929 502
  • fs@firestar.com.vn
  • firestar35430882
  • thanh082277

Thiết Bị Nhà Bếp Châu Âu Romal>>Bếp Từ - Bếp Điện Từ hỗn hợp

Bếp gas + từ RIG-201C

6.690.000 VNĐ

Bếp từ RI – 22C

5.390.000 VNĐ

Bếp từ RI-21S

14.900.000VNĐ

Bếp từ RI-20S

15.500.000VNĐ

Bếp điện từ Romal RIE-11C

7.590.000 VNĐ

Bếp hỗn hợp điện từ RIE–321C

17.500.000 VNĐ

Bếp điện đơn RE-01C

2.400.000 VNĐ

 

sua may han

sua may han

sua may han dien tu

may han

may han hong ky

may han dien

may han tig

may nen khi truc vit

may nen khi

may nen khi truc vit airman

may nen khi truc vit mitsuiseiki